Untiles Crew

Vlastné logo v CS

Najprv si stiahnite Decal Converter napríklad z našich stránok.

Po spustení uvidíte toto:
1. Kliknite na File - Open picture... a vyberte si obrázok, ktorý chcete ako spray logo.
2. V Decal format sú rozmery obrázku, a pod tým Size. Pokiaľ svieti červená, kliknite hore u Widht a Height na Max, prípadne sa pohrajte s velikosťou, aby Size nesvietilo na červeno.
3. v Options vyberte Default game folder, a vyberte napr. Dokumenty -> CS logo, alebo akýkoľvek iný adresár.
4. V Decal zvoľte Make decal..., a kliknite na OK.
5. V zložke, ktorú ste si nastavili v bode 3, by ste mali nájsť súbor pldecal.wad. Urobte od neho ešte 2 kópie, aby ste mali celkom 3 súbory s koncovkou *.wad. Tie pomenujte takto: pldecal.wad, tempdecal.wad a temppldecal.wad.
6. Teraz si otvorte zložku C:\Program Files\Valve\CS1.6\cstrike, proste miesto kde máte Counter-Strike, otvorte zložku cstrike, a tam to všetko nakopírujte.