Untiles Crew

Ako znížiť PING ?

Týmto článkom by som vám chcel priblížiť, ako si nastaviť Csko tak, aby ste nemuseli používať hlášky typu:
"Však som mu mieril na hlavu a nič" alebo "Mám 8MB pripojenie a aj tak mám lagy"

Ludia mi píšu, že: "Som na serveri a stále všetko triafam do lavej ruky, nechápem."
Ja ale ano :)


Tak najprv si obozrejmíme čo to vlastne net_graph je:

Menší slovník:
net_graph je konzolový príkaz podla ktorého si nastavujeme hladkosť a bezchybovosť prijímania a odosielania packetov:
packet - súbor niekoľkých dát, ktoré si medzi sebou vymieňa server a klient
ping - odozva od serveru (za ako dlho odpovie server na váš podnet) - veľmi dôležité pre hranie
loss - stráta niečoho (v našom prípade to bude packet loss)
choke - potlačovanie niečoho (v našom prípade to bude packet choke)

Otvorením konzoly klávesou ~ a zadaním príkazu “net_graph 1, 2 alebo 3”, môžete zapnúť zobrazovanie net_graphu.

My budeme nastavovať pomocou net_graphu 1 a 3.
Takže do konzoly zadáme net_graph 1 a v pravo dole by sa nam mal zobraziť grafík viď obrázky.


net_graph 1Vidíme tam číslo a fps znázorňujúce počet snímok za sekundu , ktoré su vyzobrazené na našom monitore.

Hodnoty nastavujeme pomocou príkazov:
cl_cmdrate
cl_updaterate
rate
ex_interp

cl_cmdrate je činiteľ FPS klienta. Ak vaše cl_cmdrate je menšie ako vaša aktuálna hodnota FPS, môžete spozorovať v spodnej časti grafu červené bodky. Takže aby sme tie červené bodky odtránili musíme nastaviť hodnotu cl_cmdrate o 1 viac ako máme FPS.
Príklad:
Ak máme 100fps tak do konzoly (lepšie by bolo upraviť hodnoty v config.cfg v našom CS) zadáme tento príkaz cl_cmdrate 101


To by sme mali. Teraz sa pustíme do cl_updaterate.
Vaše cl_updaterate by malo byť zhodné s sv_maxupdaterate na serveri. Toto funguje takým istým spôsobom ako som vám opísal cl_cmdrate. My chceme prijímať, čo najviac príkazov, čo je len možné.
Väčšinou bývajú public servery nastavené na sv_maxupdaterate 101 takže si možme tak isto nataviť aj cl_updaterate na 101


ex_interp. Ak nastavíme “ex_interp 0” hodnota bude nastavená automaticky v závislosti od cl_updaterate.
Príklad:
Ak máme cl_updaterate nastavene na 101. Nastavili sme ex_interp 0, ktoré nás tým pádom nemusí zaujímať, lebo bude nastavené automaticky. Ale pozrime sa na náš graf. Môžeme tam spozorovať žlté/oranžové bodky, čo znamená že náš klient extrapoluje pretože prijímame 101 paketov pričom server môže poslať len napr. 30(čiže niekedy sa stretnete s tym že bude nastavené na servery sv_maxupdaterate 30). Toto nechceme a preto nastavíme cl_updaterate na 40.
Musíte pochopiť to že musíte mať cl_updaterate zhodné ako sv_maxupdaterate na servery.


rate je vlastne velkosť v bytoch za sekundu ktore je možné prijať.
Najlepšie, čo môžeme urobiť je nastaviť rate tak vysoko aby sme nepozorovali choke. Choke môžeme vidieť v číselnej hodnote ak zapneme net_graph 3.Choke znamená, že server odosiela viac bytov za sekundu ako server môže prijať. A tak môžete mierne lagovať. S touto hodnotou sa môžete pohrať sami a nastaviť ju tak aby ste nepozorovali žiadne choke.


Ja mám hodnoty nastavené takto:
cl_cmdrate 101
cl_updaterate 101
rate 25000
ex_interp 0.01

Ideálny graf by mal vyzerať tak že hore je 100fps, pod ním ne rovná zelená čiara a pod ňou je rovná fialová čiara. Mali by ste sa čo najviac priblížiť ku tomuto grafu:
Toto všetko je priamo písané z mojej hlavy takže prípadné chyby ignorujte. Dúfam že Vám to pomôže pri zvyšovaní skillu :) gl & hf

www.csportal.sk